Tidplan

Sverigeförhandlingen - sektion om förhandling

Här informerar vi om de viktiga datum som berör dig som förhandlar.


Den 1 OKTOBER var sista dagen för kommuner, regioner och andra intressenter att skicka in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen.

Kompletteringar och förtydliganden inhämtades av Sverigeförhandlingen under OKTOBER OCH BÖRJAN AV NOVEMBER.

Sista datum för att inkomma med kompletteringar och förtydliganden var den 6 NOVEMBER.

Den 1 FEBRUARI 2016 arrangerar vi ett förhandlingsmöte* som vänder sig till de kommuner och regioner som ska förhandla om höghastighetsjärnvägen.

Den 8 FEBRUARI 2016 arrangerar vi förhandlingsmöte* som vänder sig till de kommuner och regioner som ska förhandla om storstadsåtgärder.

Förhandlingsstart i FEBRUARI 2016.

*Efter respektive förhandlingsmöte hålls budmöten där Sverigeförhandlingen lämnar över bud till berörda kommuner och regioner. Buden kommer att fungera som ett första underlag till kommande förhandlingar. Läs mer om budöverlämningen här.