Överenskommelser

Sverigeförhandlingen - sektion om förhandling

När parterna är överens och tar i hand vidtar arbetet med att skriva avtal som ska godkännas av respektive parts beslutande organ (det vill säga berörda kommunfullmäktige, region- eller landstingsfullmäktige och regering). I den processen riggas även uppföljningen av de åtaganden som avtalen rymmer till exempel tillsättandet av styrelser som ansvarar för uppföljningen. Styrelserna kommer att vara bemannade med representanter från berörda parter. Styrelsernas sammansättning och arbete regleras i avtalen.

När avtal tecknats och godkänts vidtar arbetet för respektive part med att genomföra sina åtaganden. Det vill säga bygga bostäder, infrastruktur med mera.


Nedan finns information om de överenskommelser som hittills nåtts i Sverigeförhandlingen. Mer information finns att läsa på www.sverigeforhandlingen.se/aktuellt. Bilder från överenskommelserna finns på Flickr (CC Attribution / särskilda licenser på foton från andra aktörer).


Avtalen klara med Region Jönköpings Län, Tranås, Jönköping och Värnamo

Avtalen klara med Ostlänkenkommunerna

Pressmeddelande: Avtal klart mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen – viktigt steg för höghastighetsjärnvägen

Pressmeddelande: Överenskommelse klar i dag – Göteborg satsar stort på kollektivtrafik och 45 680 bostäder i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande: Överenskommelse klar i dag – stor satsning på kollektivtrafik, cykel och 28 550 bostäder i Malmö 

Pressmeddelande: Avtal undertecknade för historisk kollektivtrafik- och bostadssatsning

Omfattande kollektivtrafiksatsning och mer än 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen – resultatet av förhandling klart idag

Pressmeddelande: Första avtalen i Sverigeförhandlingen klara – Lund, Helsingborg och Region Skåne först ut

Pressmeddelande: Helsingborg och Sverigeförhandlingen överens om mångmiljoninvestering i cykel och brt-linjer

Pressmeddelande: Borås klart för station på höghastighetsjärnvägen

Pressmeddelande: Klart med station för höghastighetståg i Hässleholm

Pressmeddelande: Klart med station på höghastighetsjärnvägen i Mölnlycke i Härryda kommun

Pressmeddelande: Klart med station för höghastighetståg i Tranås

Pressmeddelande: Lund först ut med paketlösning i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande: Viktig länk för höghastighetsjärnvägen är klar

Pressmeddelande: Med höghastighetsjärnvägen blir Jönköping navet i ett nytt transportsystem

Pressmeddelande: Första handslaget för höghastighetsjärnvägen görs med Värnamo