Förhandlingskonferenser

Sverigeförhandlingen - sektion om förhandling

Nedan finner ni information om de två konferenser som vänder sig till de kommuner och regioner som ska förhandla i Sverigeförhandlingen. Berörda aktörer har fått inbjudan via mejl med mer detaljerad information. Saknar du en personlig inbjudan? Kontakta oss på sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se så löser vi det. 


FÖRHANDLINGSSTART: HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN

Inbjudningar-förhandlingskonferenser-inbjudan-hoghastighetsjarnvagarna

I februari inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och en historisk process tar sin början. Vi startar upp arbetet med ett gemensamt möte den 1 februari 2016.

Förhandlingsstarten närmar sig och Sverigeförhandlingen bjuder därför in er som vill förhandla till ett gemensamt uppstartsmöte för kommunerna och regionernas politiska ledning och tjänstemän. I förhandlingarna avgörs vilken sträckning höghastighetsjärnvägen ska ha, var tågen ska kunna stanna och vem som ska betala vad.

På mötet får ni information om hur förhandlingarna kommer att gå till samt hur förhandlingsunderlaget ser ut. Trafikverket kommer också att berätta om sin planering av höghastighetsjärnvägen.

Utöver Sverigeförhandlingens förhandlare och kansli kommer även Trafikverket, Mannheimer Swartling och PWC att närvara och vara tillgängliga för att besvara eventuella frågor.

Anmälan senast den 18 december 2015.

Denna inbjudan riktas till berörda kommuners och regioners politiska ledning och tjänstemän, samt andra myndigheter och organisationer som är involverade i Sverigeförhandlingens arbete. Är du en person som borde ha blivit inbjudan till mötet men inte fått ett personligt mejl om detta – hör av dig till sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se så löser vi det. 


FÖRHANDLINGSSTART: STORSTADSÅTGÄRDER

Inbjudningar-förhandlingskonferenser-inbjudan-storstad

Snart inleder vi förhandlingarna med Sveriges tre storstäder. Förhandlingar som ska leda till förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna satsning är unik i sitt slag och vi startar förhandlingarna med ett gemensamt möte den 8 februari 2016.

Förhandlingsstarten närmar sig och Sverigeförhandlingen bjuder därför in er som vill förhandla till ett gemensamt uppstartsmöte för kommunerna och regionernas politiska ledning och tjänstemän.

Förhandlingarna kommer att handla om kollektivtrafikåtgärder som kan öka tillgängligheten och bostadsbyggandet med fokus på förtätning, hållbarhet och resurseffektivitet. På mötet får ni information om hur förhandlingarna kommer att gå till samt hur underlaget ser ut.

Utöver Sverigeförhandlingens förhandlare och kansli kommer även Trafikverket, Mannheimer Swartling och PWC att närvara och vara tillgängliga för att besvara eventuella frågor.

Anmälan senast den 18 december 2015.

Denna inbjudan riktas till berörda kommuners och regioners politiska ledning och tjänstemän, samt andra myndigheter och organisationer som är involverade i Sverigeförhandlingens arbete. Är du en person som borde ha blivit inbjudan till mötet men inte fått ett personligt mejl om detta – hör av dig till sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se så löser vi det.