Bud 1 februari 2016 – Höghastighetsjärnvägen

Sverigeförhandlingen - sektion om förhandling

Buden som överlämnades den 1 februari innehåller antalet bostäder som kommunen förbinder sig att bygga samt medfinansiering baserad på värdeökning. För vissa kommuner har det inkomna underlaget varit otydligt eller ofullständigt och i dessa fall innehåller budet inga uppgifter om medfinansiering och bostadsutbyggnad. Förhandlingen inleds då med ett arbete för att åstadkomma bättre underlag.

Vidare innehåller buden förskottering från kommunerna, cykelåtaganden som till exempel underlättar för cyklister att ta sig till stationerna samt markåtkomst – det vill säga kommuner och regioner åtar sig att tillhandahålla mark för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen och verka för att kopplingar skapas mellan höghastighetsjärnvägen och de regionala kollektivtrafiksystemen.


Nedan finns de bud som överlämnades till kommuner och regioner under eftermiddagen den 1 februari.


Borås
Göteborgs stad
Härryda
Hässleholm
Huddinge
Jönköping
Linköping
Lund
Malmö stad
Norrköping
Nyköping
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Region Östergötland
Region Skåne
Region Sörmland
Södertälje
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Swedavia AB
Tranås
Trosa
Värnamo
Västra Götalandsregionen


Senast en månad efter budöverlämningen vill vi inför de fortsatta kontakterna ha information om vad kommunen/regionen vill diskutera eller förhandla om. Detta ska skickas in till Sverigeförhandlingen och därefter bokas möte in. Alla förhandlingsmöten kommer att äga rum i Stockholm.